Korporativna fotografija

Korporativne fotografije lice su i naličje svake korporacije, kompanije i njihovih ljudi. Ove fotografije uglavnom se koriste na službenim web stranicama kompanija, u katalozima, prezentacijskim brošurama i sl. s kojima kompanija želi prezentirati svoje pogone, urede, ljude i djelatnosti.

Pogledajte naše projekte iz područja korporativne fotografije: